Proiect practică

O iniţiativă necesară pe piaţa muncii de astăzi finanţată din fonduri europene: pregătirea practică a studenţilor pentru economia globală

     Academia de Studii Economice din Bucureşti, în calitate de beneficiar, împreună cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agriculturǎ Constanţa, Institutul European din România, SC SOCEP SA, Banca Comercialǎ Românǎ, Ensight Management Consulting SRL şi Eurogroup SAS, Franţa în calitate de parteneri în cadrul proiectului strategic „FACILITAREA TRANZIŢIEI DE LA ŞCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ PENTRU STUDENŢII DIN DOMENIUL ECONOMIE-AFACERI INTERNAŢIONALE” anunţă lansarea oficială a proiectului.

     Proiectul, cu dimensiune transnaţională şi interregională, a demarat la data de 01 ianuarie 2011, are perioada de implementare de 36 de luni (1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2013), şi o valoare totală de 11.168.004 lei, din care 10.944.643 lei finanţare nerambursabilă.

     Proiectul pune bazele unui sistem inovativ şi eficient de corelare a calificărilor şi competenţelor studenţilor din domeniul economie-afaceri internaţionale cu cerinţele specifice necesare pe piaţa muncii. Prin intermediul stagiilor de practică la nivel local, interregional şi transnaţional, studenţii învaţă să acţioneze în lumea globală a afacerilor, dezvoltându-şi aptitudinile de muncă într-un mediu concurenţial şi, astfel, sporindu-şi posibilităţile de inserţie pe piaţa muncii în momentul absolvirii.

     Parteneriatul este construit pe patru piloni fundamentali : universitate (prin cele trei universităţi partenere – ASE Bucureşti, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), întreprindere cu activitate internaţională (atingând aspecte diferite ale vieţii economice: bancar – prin Banca Comercială Română, logistic – prin SC SOCEP SA, consultanţă – prin Ensight Management Consulting SRL şi partenerul transnaţional, Eurogroup SAS, Franţa), cameră de comerţ (ca reprezentant al mediului de afaceri – prin Camera de Comerţ şi Industrie a Muncipiului Bucureşti şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa) şi institut de cercetări cu specializare în afaceri europene (prin Institutul European din România).

      De activităţile proiectului vor beneficia peste 400 de studenţi ca public ţintă direct vizat, ce vor urma stagii de practică în cadrul companiilor partenere în cei trei ani de implementare. Acordurile de practică semnate pe parcursul desfăşurării proiectului cu alte companii din domeniul economie şi afaceri internaţionale vor permite însă extinderea grupului de beneficiari la toţi studenţii din ciclul de licenţă şi masterat din domeniul sus-menţionat înmatriculaţi la universităţile partenere. De asemenea, beneficiari ai activităţilor proiectului sunt cei peste 18 tutori de practică din companiile partenere, care vor fi instruiţi în vederea coordonării optime a stagiilor de practică din companii şi integrării corespunzătoare a informaţiilor cu privire la abilităţile şi competenţele practice ale studenţilor.

      După finalizarea proiectului rezultatele pot fi extinse la nivelul tuturor universităţilor economice din România, în vederea creării unei platforme naţionale de practică, care să permită creşterea gradului de conectare a vieţii academice cu mediul de afaceri.

     Într-un context mai larg, proiectul va contribui la armonizarea învăţământului superior economic cu cerinţele în schimbare, standardele şi practicile de pe piaţa forţei de muncă la nivel naţional şi european, având consecinţe pozitive asupra dezvoltării durabile a României.

Persoanǎ de contact:

Lect. univ. dr. Catalin Ploae

Coordonator local, Asistent Manager Proiect

Tel: 0723.74.08.54

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: http://www.rei.ase.ro/practica