Practică în întreprinderi simulate

 

LUNI, 15 OCTOMBRIE 2012 demarează Modulul IV al stagiul de practică în întreprinderi simulate
– parte integrantă a Proiectului POSDRU “Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată” derulat de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Ovidius” Constanţa, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi  Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L. Bucureşti.
 
Stagiul de practică se va desfăşura pe parcursul a 12 săptămâni (15 octombrie 2012 – 20 ianuarie 2013) la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Piaţa Chiliei, Str. Ion Voda nr. 58, Etaj 1, Sala 114 (Laboratorul de Simulare a Afacerilor) si va presupune participarea a 24 de masteranzi și 240 de studenți la activitatea unor întreprinderi simulate ce acoperă trei domenii de interes, sesiunile de lucru fiind împărţite pe zile, astfel încât fiecărei întreprinderi îi revin câte două zile pe săptămână, după cum urmează:
 

Zilele săptămânii

Domeniu de activitate

Denumire întreprindere simulată

LUNI + JOI

Comerţ şi afaceri internaţionale

ICON S.R.L.

MARŢI + VINERI

Turism

TOMIS S.R.L.

MIERCURI + SÂMBĂTĂ

Banking

MB FINANCE GROUP S.R.L.

 
Calendarul activităților ce vor fi desfășurate în cadrul Modulului IV al stagiului de practică în întreprinderi simulate este disponibil aici. (Download Program Modul IV.pdf)
Sesiunile de lucru vor dura, pentru fiecare dintre cele 4 grupe, câte două ore (cuprinse în intervalul orar 8-16) în fiecare din cele două zile alocate pentru activitatea unei întreprinderi simulate. Grupele sunt disponibile mai jos. 
 
 
Fiecare grupă va fi coordonată de câte 2 masteranzi cu rol de manageri ai întreprinderii simulate şi va desfăşura activităţi în cadrul întreprinderii din care face parte sub supravegherea şi îndrumarea unui tutore provenind din întreprinderi reale, respectiv de la: Hotel IBIS pentru domeniul Turism, BCR Erste pentru domeniul Banking şi CRUCIAL SYSTEMS pentru domeniul Comerţ şi Afaceri Internaţionale.
 
LUNI, 10 OCTOMBRIE 2011 demarează Modulul II al stagiul de practică în întreprinderi simulate
– parte integrantă a Proiectului POSDRU “Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată” derulat de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Ovidius” Constanţa, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi  Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L. Bucureşti.
Stagiul de practică se va desfăşura pe parcursul a 12 săptămâni (10 octombrie 2011 – 22 ianuarie 2012) la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Piaţa Chiliei, Str. Ion Voda nr. 58, Etaj 1, Sala 114 (Laboratirul de simulare) si va presupune participarea a 24 de masteranzi și 240 de studenți la activitatea unor întreprinderi simulate ce acoperă trei domenii de interes, sesiunile de lucru fiind împărţite pe zile, astfel încât fiecărei întreprinderi îi revin câte două zile pe săptămână, după cum urmează:
 
Zilele săptămânii Domeniu de activitate Denumire întreprindere simulată
LUNI + JOI Comerţ şiafaceri Internaţionale ICON S.R.L.
MARŢI + VINERI Turism TOMIS S.R.L.
MIERCURI + SÂMBĂTĂ Banking MB FINANCE GROUP S.R.L.
 
Calendarul activităților ce vor fi desfășurate în cadrul Modulului II al stagiului de practică în întreprinderi simulate este diponibil aici. (Download Program Modul II.pdf)
În cadrul fiecărei întreprinderi simulate anterior menţionate îşi vor desfăşura activitatea 8 masteranzi (ce vor îndeplini calitatea de manageri şi vor coordona activitatea întreprinderii simulate) şi 80 de studenţi împărţiţi în 4 grupe a câte 20 de studenţi, fiecare dintre acestea fiind divizate, la rândul lor, în câte două subgrupe a câte 10 studenţi.
Sesiunile de lucru vor dura, pentru fiecare dintre cele 4 grupe, câte două ore (cuprinse în intervalul orar 8-16) în fiecare din cele două zile alocate pentru activitatea unei întreprinderi simulate.
Fiecare grupă va fi coordonată de câte 2 masteranzi cu rol de manageri ai întreprinderii simulate şi va desfăşura activităţi în cadrul întreprinderii din care face parte sub supravegherea şi îndrumarea unui tutore provenind din întreprinderi reale, respectiv de la: Hotel IBIS pentru domeniul Turism, BCR Erste pentru domeniul Banking şi CRUCIAL SYSTEMS pentru domeniul Comerţ şi Afaceri Internaţionale.
 
LUNI, 21  FEBRUARIE  2011 ÎNCEPE MODULUL  I DE  PRACTICĂ ÎN ÎNTREPRINDERI  SIMULATE
Calendarul activităţilor este disponibil aici.
 
Grupele de practică sunt: