MRAI

MASTER PROFESIONAL – MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN AFACERI INTERNAŢIONALE

Proiectul ACADEMIA DE RISC

http://www.academiaderisc.ro

OBIECTIVELE PROIECTULUI MRI

      Programele de masterat în managementul riscului în afaceri internaţionale, dezvoltate în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2./S/53202 “Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în managementul riscului internaţional”, sunt primele masterate profesionale în domeniul managementului riscului internaţional implementate în comun de cele mai importante 5 universităţi din România: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea “Ovidius” din Constanţa – Facultatea de Stiinte Economice, în parteneriat cu Universitatea Paris – Dauphine.

      Programele vor avea la bază un sistem de predare care va oferi accesul la teme abordate în manualele standard din literatura occidentală, de tipul celor folosite în cadrul programelor Financial Risk Manager (FRM) şi Chartered Financial Analyst (CFA) pe de-o parte şi prin corelarea cu cerinţele pieţei româneşti pe de altă parte.

În beneficiul pregătirii masteranzilor, proiectul va dezvolta şi o reţea sectorială de specialişti în domeniul managementului riscului ce va cuprinde: instituţiile partenere, reprezentanţi ai comitetului sectorial, ai asociaţiilor patronale naţionale, profesionale şi specialişti din instituţii de cercetare relevante. Reţeaua va facilita schimbul de experienţă, participarea specialiştilor la prezentarea de teme de seminar, furnizarea de informaţii pentru elaborarea materialelor de învăţare. Studenţii vor avea acces la reţea şi la informaţiile disponibile.

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI MRAI

      Programul de Masterat MRAI îşi propun să ofere masteranzilor calificări relevante pentru cerinţele în schimbare ale pieţei muncii, prin promovarea inovării şi îmbunătăţirea oportunităţilor de învăţare, urmărind:

• să ofere masteranzilor o bază solidă privind principiile şi practicile specifice managementului riscului în tranzacţiile financiare;

• să furnizeze participanţilor competenţele şi instrumentele necesare dezvoltării aptitudinilor decizionale în cadrul managementului riscului în tranzacţiile financiare şi comerciale;

• să familiarizeze studenţii cu o serie de pachete de analiză cantitativă recunoscute la nivel internaţional (Eviews, Matlab, R, RATS etc.)

 

AVANTAJELE PROGRAMULUI MRAI

     Studenţii vor beneficia de:

• acces gratuit (fără plata vreunei taxe de şcolarizare) la toate activităţile didactice oferite de program;

• burse lunare pentru studenţii care vor obţine rezultate deosebite;

• experienţă internaţională în educaţie prin efectuarea unui stagiu de finaliare a dizertaţiei la Universitatea Paris–Dauphine pentru studenţi selectaţi pe bază de competiţie (propuneri de proiecte de disertaţie);

• acces la resurse de învăţare şi cercetare disponibile în cadrul reţelei de specialişti în managementul riscului internaţional, dezvoltată în cadrul proiectului;

• infrastructură modernă şi adecvată programei de studiu, achiziţionată cu finanţare din bugetul proiectului;

• ofertă de cursuri dezvoltată în urma analizării cerinţelor actuale de pe piaţa muncii;

 

OPORTUNITĂŢI ÎN CARIERĂ

      Programul pregăteşte absolvenţi pentru o diversitate de poziţii, atât în marile companii, cât şi în firmele mici şi mijlocii, cum ar fi:

• Manageri în domeniul riscului în tranzacţiile financiare internaţionale şi tranzacţii comerciale internaţionale;

• Specialişti în sistemul financiar-bancar şi în domeniul asigurărilor;

• Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar şi comercial.

 

CONTACT

Website program de masterat: http://www.academiaderisc.ro

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.