Consiliul profesoral

Prof.univ.dr. Botescu Ion

Preşedinte Senat UOC

Prof.univ.dr. Vancea Diane Paula

Prorector Dezvoltarea instituţională, relaţia cu mediul economic şi comunitatea locală

Prof.univ.dr. Spătariu Elena Cerasela

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice

Prof.univ.dr. Condrea Elena

Prodecan cu Strategie, dezvoltare instituţională, managementul calităţii şi probleme administrative

Prof.univ.dr. Popovici Veronica

Prodecan cu Educaţie, formare şi cercetare ştiinţifică

Conf.univ.dr. Utureanu Simona-Luize

Prodecan cu Imagine, comunicare, relaţii internaţionale şi învăţământ la distanţă

Lect.univ.dr. Gheorghiu Gabriela

Prodecan cu Relaţii cu mediul economic, social şi probleme studenţeşti

Prof.univ.dr. Asaloş Nicoleta

Director Departament Finanţe Contabilitate

Conf.univ.dr. Cosma Sorinel

Director Departament Economie Generală

Prof.univ.dr. Popovici Norina

Director Departament Administrarea Afacerilor

Conf.univ.dr. Oprişan Oana

Responsabil ID Facultate

Prof.univ.dr. Stanciu Anca Cristina  

Prof.univ.dr. Mirea Marioara

 

Prof.univ.dr. Cosma Emil

 

Conf.univ.dr. Georgescu Cristina

 

Conf.univ.dr. Ionel Marian

 

Lect.univ.dr. Dănilă Alexandra

 

Lect.univ.dr. Ghiţă-Mitrescu Silvia

 

Lect.univ.dr. Micu Angela Eliza

 

Lect.univ.dr. Ilie Margareta

 

Lect.univ.dr. Moraru Andreea Daniela  

Drugă Răzvan Ionuţ

student

Barbu Theodor Ştefan student

Matei Lavinia

student

Popescu George

student

Oancea Andra Valentina

student

Panţîru Andreea

student

Neguţ Bianca Liliana

student

Cerchez Denisa Cristina

student