Planuri de învățământ - ID

     Pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să se specializeze în domeniul economic, precum şi pentru a oferi o alternativă la învăţământul clasic, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa oferă programe de pregătire pentru licenţă prin Învăţământul la Distanţă (ID).

     Prin natura sa, ID este o formă flexibilă de educaţie, întrucât oferă studenţilor posibilitatea de a opta asupra locului şi timpului în care să se instruiască. De asemenea, ID oferă studenţilor posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă.

     Învăţământul la Distanţă este un proces educaţional care pune la dispoziţia studenţilor resurse de învăţământ cu următoarele caracteristici:

- separarea în timp şi/sau spaţiu a studenţilor în raport cu instituţia care oferă programe de studiu, a studenţilor între ei şi a studenţilor faţă de resursele de învăţământ şi cadrele didactice;

- interacţiunea între studenţi şi instituţia care oferă programe de studiu, cu ceilalţi studenţi şi între studenţi şi resursele de învăţământ se realizează prin unul sau mai multe medii de comunicare bidirecţionale.

     Structura programelor de studiu

  • Programele ID pentru studii universitare de licenţă se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru aceleaşi specializări în învăţământul de zi.
  • Programarea disciplinelor în planul de învăţământ se va face corespunzător duratei de şcolarizare la zi.
  • Programele analitice ale disciplinelor din planul de învăţământ trebuie să fie, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, la fel cu cele din învăţământul de zi
  • Orele de curs de la forma de învătământ de zi sunt compensate prin studiu individual (SI), pe baza resurselor de învătare specifice ID.
  • Activităţi tutoriale (AT)reprezintă acele activităţi specifice învăţământului la distanţă care au drept echivalent orele de seminar de la forma de învăţământ zi. În cadrul acestora studenţii au cel puţin două întâlniri directe pe semestru cu tutorii sau coordonatorii de disciplină.
  • Temele de control (TC) reprezintă acele activităţi specifice învăţământului la distanţă care au drept echivalent orele de seminar de la forma de îvăţământ de zi dar care sunt desfăsurate individual de fiecare student înregistrat la forma de învăţământ la distanţă. Spre deosebire de activităţile tutoriale, obiectivul temelor de control este acela de evaluare pe parcurs a cunoştinţelor şi de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare a studentului.
  • activităţi aplicative asistate - laborator, proiect, practică, şi alte activităţi faţă în faţă (AA) sunt echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de învăţământ de zi.

 

Programul de studiu: CONTABILITATE  ŞI  INFORMATICĂ  DE  GESTIUNE

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ - Planuri de învăţământ

ANUL I - promoţia 2018-2021

anul universitar 2018-2019

anul universitar 2019-2020

anul universitar 2020-2021

Secretar: Vasile Florica

Sala: E145 (Campus, corp A)

ANUL II - promoţia 2017-2020

anul universitar 2017-2018

anul universitar 2018-2019

anul universitar 2019-2020

Secretar: Vasile Florica

Sala: E145 (Campus, corp A)

ANUL III - promoţia 2016-2019

anul universitar 2016-2017

anul universitar 2017-2018

anul universitar 2018-2019

Secretar: Vasile Florica

Sala: E145 (Campus, corp A)

 

Programul de studiu: FINANŢE ŞI BĂNCI

   

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ - Planuri de învăţământ

ANUL I - promoţia 2018-2021

anul universitar 2018-2019

anul universitar 2019-2020

anul universitar 2020-2021

Secretar: Pitea Claudia

Sala: E145 (Campus, corp A)

ANUL II - promoţia 2017-2020

anul universitar 2017-2018

anul universitar 2018-2019

anul universitar 2019-2020

Secretar: Pitea Claudia

Sala: E145 (Campus, corp A)

ANUL III - promoţia 2016-2019

anul universitar 2016-2017

anul universitar 2017-2018

anul universitar 2018-2019

Secretar: Pitea Claudia

Sala: E145 (Campus, corp A)

 

Programul de studiu: AFACERI  INTERNAŢIONALE

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ - Planuri de învăţământ

ANUL I - promoţia 2018-2021

anul universitar 2018-2019

anul universitar 2019-2020

anul universitar 2020-2021

Secretar: Piciorea Sorina Ernestina

Sala: E145 (Campus, corp A)

ANUL II - promoţia 2017-2020

anul universitar 2017-2018

anul universitar 2018-2019

anul universitar 2019-2020

Secretar: Piciorea Sorina Ernestina

Sala: E145 (Campus, corp A)

ANUL III - promoţia 2016-2019

anul universitar 2016-2017

anul universitar 2017-2018

anul universitar 2018-2019

Secretar: Piciorea Sorina Ernestina

Sala: E145 (Campus, corp A)

 

Programul de studiu: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ - Planuri de învăţământ

ANUL I - promoţia 2018-2021

anul universitar 2018-2019

anul universitar 2019-2020

anul universitar 2020-2021

Secretar: Bîrna Dorina Doina

Sala: E145 (Campus, corp A)

ANUL II - promoţia 2017-2020

anul universitar 2017-2018

anul universitar 2018-2019

anul universitar 2019-2020

Secretar: Bîrna Dorina Doina

Sala: E145 (Campus, corp A)

ANUL III - promoţia 2016-2019

anul universitar 2016-2017

anul universitar 2017-2018

anul universitar 2018-2019

Secretar: Bîrna Dorina Doina

Sala: E145 (Campus, corp A)