Domeniul Marketing

SPECIALIZAREA MARKETING

(ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI)

Discipline studiate

Anul I : Microeconomie, Economie europeană, Informatică în economie I (Bazele informaticii),  Economia şi gestiunea întreprinderii, Dreptul afacerilor, Management, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba stăină I (engleză, franceză, germană), Macroeconomie, Matematici aplicate în economie, Statistică economică, Doctrine economice, Bazele contabilităţii, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba stăină II (engleză, franceză, germană),  Educaţie fizică.

Anul II :  Finanţe publice, Marketing, Econometrie, Management comercial, Etică în afaceri, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba stăină I (engleză, franceză, germană), Relaţii financiare internaţionale, Marketingul serviciilor, Baze de date pentru marketing, Logistica mărfurilor, Sisteme informaţionale de marketing, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba stăină II (engleză, franceză, germană), Educaţie fizică, Practică de specialitate.

Discipline opţionale I : Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Politici comerciale.

Discipline opţionale II : Cercetări de marketing, Marketing direct.

Anul III : Analiză economico-financiară, Analiza informaţiilor utilizate SPSS, Marketing turistic,  Marketing internaţional, Economia comerţului, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba stăină I (engleză, franceză, germană), Comportamentul consumatorului, Relaţii publice, Tehnici de plată şi finaţare, Tehnici promoţionale, Tehnici de vânzare, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba stăină II (engleză, franceză, germană) .

Discipline opţionale I :  Business to business marketing, Cybermarketing.

Discipline opţionale II :  Marketingul micilor afaceri, Marketing social-politic.

Competenţe generale:

  • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei; 
  • Culegerea, analizarea și interpretarea de date și informații de natură cantitativă și calitativă referitoare la o problemă definită;
  • Explicarea și interpretarea fenomenelor, proceselor și mecanismelor pieței, cunoașterea și analizarea mediului de afaceri;
  • Analizarea de stări și situații, diagnosticarea problemelor și asumarea de responsabilități pentru rezolvarea acestora, comunicarea și argumentarea rezultatelor propriei activități;
  • Dezvoltarea capacităţii de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite, dobândirea capacităţii de a decide şi acţiona în situaţii de criză;
  • Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

Competenţe de specialitate:

  • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi metodelor specifice cercetării de marketing pentru fundamentarea studiilor de marketing și a strategiilor de marketing ale organizaţiilor.
  • Dobândirea de abilităţi în conceperea şi gestionarea planurilor de marketing în vederea atingerii obiectivelor strategice ale organizaţiilor.
  • Operaţionalizarea programelor de marketing şi exercitarea de activităţi specifice funcţiilor operative de implementare a acestora.
  • Capacitatea de a dezvolta şi de a utiliza baze de date referitoare la clienţi, furnizori, produse, concurenţi şi pieţe în vederea fundamentării procesului decizional vizând mixul de marketing promovat de organizaţii.