Domeniul Management

SPECIALIZAREA MANAGEMENT

(ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI)

Discipline studiate

Anul I :  Microeconomie, Macroeconomie, Management (Baze), Matematică aplicată în economie,  Bazele informaticii, Doctrine economice, Etica în afaceri,  Comunicare şi corespondenţă în limba străină I (engleză, franceză, germană), Managementul firmei, Statistică, Bazele contabilităţii, Economia întreprinderii, Managementul producţiei, Comunicare şi corespondenţă în limba străină II (engleză, franceză, germană), Educaţie fizică.

Anul II : Managementul cercetării dezvoltării, Econometrie, Finanţe, Asigurări şi reasigurări, Analiza economico-financiară, Contabilitate financiară, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Comunicare şi corespondenţă în limbă străină I (engleză, franceză), Managementul serviciilor, Comportament organizaţional, Managementul resurselor umane, Mediul concurenţial în afaceri, Monedă şi credit,  Marketing, Dreptul afacerilor, Comunicare şi corespondenţă în limbă străină II (engleză, franceză),  Practică de specialitate, Educaţie fizică.

Anul III : Managementul proiectelor, Managementul investiţiilor, Managementul aprovizionării şi vânzărilor, Management antreprenorial, Managementul calităţii, Finanţele instituţiilor publice, Management strategic, Management comparat, Management intercultural, Managementul schimbării,  Evaluarea afacerilor, Management operaţional.

Discipline opţionale I : Audit intern, Buget şi trezorerie publică.

Competenţe generale:

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei; 
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită;
 • Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi;
 • Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
 • Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
 • Exercitarea corectă a procesului de management.

Competenţe de specialitate:

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea contextuală a conceptelor manageriale specifice economiei concurenţiale;
 • Evaluarea interpretarea şi explicarea într-o viziune integratoare a fenomenelor şi tendinţelor constatate în dezvoltarea organizaţiilor;
 • Aplicarea eficientă a metodelor, instrumentelor şi tehnicilor manageriale la specificul realităţilor economico-sociale şi al tipului comportamental al firmei în domenii specifice funcţiei de vânzare, funcţiei de cumpărare, funcţiei de cercetare-dezvoltare, funcţiei de coordonare de proces de fabricaţie, funcţiei de resurse umane etc.;
 • Utilizarea în beneficiul organizaţiei a cunoştinţelor şi abilităţilor pentru reducerea riscurilor şi valorificarea avantajelor mediului concurenţial.
 • Formarea capacităţii de a lua decizii eficiente.