Domeniul Finanţe

SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BĂNCI

(ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI ŞI LA DISTANŢĂ)

 

Discipline studiate

Anul I :  Microeconomie, Matematici aplicate în economie, Informatică economică, Bazele contabilităţii,  Economia şi gestiunea întreprinderii, Economie europeană, Comunicare şi corespondenţă comercială în limbă străină I (engleză, franceză, germană), Macroeconomie, Baze de date, Finanţe, Drept comercial,  Bazele managementului, Statistică economică, Comunicare şi corespondenţă comercială în limbă străină (engleză, franceză, germană), Educaţie fizică.

Anul II : Contabilitate financiară fundamentală, Finanţe publice, Econometrie, Monedă, Asigurări şi reasigurări, Comunicare şi corespondenţa comercială în limbă străină I (engleză, franceză, germană),  Contabilitate financiară aprofundată, Marketing, Operaţiunile instituţiilor de credit, Finanţele întreprinderii, Fiscalitate, Comunicare şi corespondenţa comercială în limbă străină II (engleză, franceză, germană), Educaţie fizică, Practică de specialitate.

Discipline opţionale I : Etică în afaceri, Finanţe publice locale.

Discipline opţionale II :  Preţuri şi concurenţă, Managementul firmei.  

Anul III : Doctrine economice, Tehnica plăţilor şi finanţărilor tranzacţiilor internaţionale, Pieţe de capital,  Analiza economico-financiară, Contabilitate bancară, Control financiar şi expertiză contabilă, Audit financiar, Asigurări şi protecţie socială, Evaluarea afacerilor, Managementul calităţii, Relaţii financiare internaţionale, Tehnica operaţiilor de comerţ exterior.

Discipline opţionale: Buget şitrezorerie publică, Gestiune bancară.

Competenţe generale:

  • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei; 
  • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită;
  • Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi;
  • Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
  • Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

Competenţe de specialitate:

  • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi modelelor economico-financiare în analiză şi pregătirea deciziei în domeniile: finanţe publice, finanţe corporative, asigurări, bănci, burse de valori şi domenii conexe.
  • Înţelegerea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă şi verbală din cadrul organizaţiei şi între organizaţii, inclusiv în cadru internaţional, a limbajului financiar-bancar de specialitate.
  • Utilizarea de modele, metode, tehnici şi indicatori de analiză financiară/audit şi de interpretare a rezultatelor acestora.
  • Capacitatea de a utiliza instrumente de natură cantitativă şi calitativă specifice profilului, în fundamentarea de proiecte şi programe.