Domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale

SPECIALIZAREA AFACERI INTERNAŢIONALE

(ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI ŞI LA DISTANŢĂ)

 

Discipline studiate

Anul I :  Microeconomie, Matematică economică, Informatică, Contabilitate, Dreptul afacerilor, Comunicare în afaceri în limba engleză I, Comunicare în afaceri în limba franceză II, Macroeconomie, ƒEconomia şi gestiunea întreprinderii, Economie mondială, Doctrine economice, Birotică, Statistică,  Comunicare în afaceri în limba engleză II, Comunicare în afaceri în limba franceză II, Educaţie fizică.

Anul II : Marketing, Management, Economie europeană, Negocieri comerciale internaţionale, Finanţe,  Comerţ internaţional, Comunicare în afaceri în limba engleză I, Comunicare în afaceri în limba franceză II, Analiză economico-financiară, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Marketing internaţional, Politici comerciale, Comunicare în afaceri în limba engleză, Comunicare în afaceri în limba franceză, Educaţie fizică, Practică de specialitate.

Discipline opţionale: Etică în afaceri, Econometrie.

Anul III:  Tehnica plăţilor şi finanţărilor tranzacţiilor internaţionale, Investiţii internaţionale, Turism internaţional, Transporturi internaţionale, Managementul afacerilor internaţionale, Organizaţii economice internaţionale, Comunicare în afaceri în limba engleză I, Gestiunea riscului în tranzacţiile internaţionale,  Finantarea proiectelor internaționale, Asigurări internaţionale, Pieţe internaţionale de capital, Comunicare  în afaceri în limba engleză II.

Discipline opţionale I : Merceologia mărfurilor de import export, Cercetări de marketing.

Discipline opţionale II :  Economia comerţului, Managementul resurselor umane.

Competenţe generale:

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei; 
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită;
 • Capacitatea de a analiza stări, situaţii şi de asumare a responsabilităţilor pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi;
 • Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
 • Cunoaşterea şi evaluarea mediului de afaceri internaţional;
 • Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională.

Competenţe de specialitate:

 • Cunoaşterea şi înţelegerea tuturor aspectelor legate de tehnica operaţiunilor de comerţ exterior având în vedere contextul oferit de integrarea europeană în special şi de accentuare a globalizării în general.
 • Capacitatea de a interpreta şi aplica în mod corect reglementările şi uzanţele specifice afacerilor internaţionale.
 • Cunoaşterea şi înţelegerea principiilor ce stau la baza negocierii internaţionale şi furnizarea de informaţii negociatorilor ce reprezintă firma.
 • Capacitatea de a reacţiona eficient la situaţiile mai puţin predictibile de pe pieţele externe şi de a valorifica în bune condiţiunii oportunităţile de afaceri întâlnite pe aceste pieţe.
 • Competenţe specifice gestionării, promovării şi dezvoltării relaţiilor internaţionale în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor româneşti/internaţionale.
 • Abilitatea de a comunica în condiţii de interculturalitate.