Domeniul Contabilitate

SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

(ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI ŞI LA DISTANŢĂ)

 

Discipline studiate

Anul I :  Microeconomie, Matematici aplicate în economie, Bazele informaticii, Bazele contabilităţii,  Management (baze), Dreptul afacerilor, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba străină I (engleză, franceză, germană), Macroeconomie, Birotică, Contabilitate financiară fundamentală, Finanţe publice, Doctrine economice, Economia şi gestiunea întreprinderii, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba străină II (engleză, franceză, germană), Educaţie fizică.

Anul II : Contabilitate financiară aprofundată, Monedă şi credit, Marketing, Statistică economică,  Programarea calculatoarelor, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba străină I (engleză, franceză, germană), Pieţe de capital, Econometrie, Contabilitatea instituţiilor de credit, Contabilitate şi gestiune fiscală, Tehnici de plată şi de finanţare, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba străină II (engleză, franceză, germană), Educaţie fizică, Practică de specialitate.

 Discipline opţionale I: Control financiar, Etica în afaceri.

Discipline opţionale II: Managementul calităţii, Managementul firmei.  

Anul III : Contabilitate de gestiune, Proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Analiză economico-financiară, Asigurări şi reasigurări, Relaţii monetar-financiare internaţionale, Politici şi opţiuni contabile, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Contabiletate internaţională, Control de gestiune, Contabilitate consolidată, Sisteme informatice de asistare a deciziilor (SIAD), Audit intern, ƒEconomie europeană.

Discipline opţionale: Audit financiar, Evaluarea întreprinderii.

Competenţe generale:

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice domeniului economic; 
 • Abilitatea de a culege, analiza şi interpreta date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită;
 • Capacitatea de a analiza, sintetiza şi interpreta informaţiile contabile necesare pentru evaluarea problemelor şi alternativelor de soluţionare a acestora;
 • Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
 • Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

Competenţe de specialitate:

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor utilizate în abordarea interdisciplinară a tranzacţiilor şi evenimentelor supuse înregistrării în contabilitate, precum şi a posibilităţilor de informatizare a acestui tip de cunoaştere;
 • Formularea de demersuri profesionale bazate pe caracterul aplicativ al contabilităţii şi informaticii de gestiune, pe deprinderile formate prin tehnica contabilă şi pe abilităţile de utilizare a produselor software specifice;
 • Organizarea contabilităţii şi efectuarea operaţiunilor contabile in entitati economice, institutii publice şi institutii de credit, exercitarea de sarcini specifice controlului şi auditului intern;
 • Elaborarea, prezentarea si analiza situatiilor / rapoartelor financiare pentru entitati economice, institutii publice si institutii de credit precum şi intocmirea, prezentarea şi analiza situaţiilor financiare consolidate;
 • Stăpânirea instrumentarului specific contabilitatii operaţiilor de fuziune, divizare, lichidare, grupari şi achiziţii de întreprinderi; exploatarea sistemelor informatice de gestiune; întocmirea şi prezentarea declaraţiilor fiscale;
 • Comunicarea profesională a informaţiilor specifice contabilităţii informatizate în vederea evaluării deciziilor strategice şi operaţionale ale organizaţiei .