Domeniul Administrarea Afacerilor

SPECIALIZAREA ECONOMIA FIRMEI

(ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI)

 

Discipline studiate

Anul I: Microeconomie, Matematică aplicată în economie, Bazele contabilităţii, Economia întreprinderii, Statistică, Informatică economică, Comunicare şi corespondenţă în limbă străină I (engleză, franceză, germană), Macroeconomie, Finanţe, Management, Dreptul afacerilor, Economie mondială, Marketing, Comunicare şi corespondenţă în limbă străină II (engleză, franceză, germană), Educaţie fizică.

Anul II: Mediul de afaceri european, Doctrine economice contemporane, Comerţ electronic, Tehnologii internet pentru afaceri, Economia serviciilor, Comunicare şi corespondenţă în limbă străină I (engleză, franceză, germană), Etică în afaceri, Contabilitate financiară, Managementul cumpărării, Strategii investiţionale în afaceri, Management  strategic, Comunicare şi corespondenţă în limbă străină II (engleză, franceză, germană), Practică de specialitate, Educaţie fizică.

Discipline opţionale I: Economie monetară şi financiară, Tehnici promoţionale.

Discipline opţionale II: Econometrie, Drept comunitar.

Anul III: Asigurări şi reasigurări, Relaţii financiar internaţionale, Analiză economică financiară, Managementul proiectelor de afaceri, Managementul calităţii, Planuri de afaceri şi jocuri de intreprindere, Managementul vânzării, Investiţii şi risc, Antreprenoriat, Managementul resurselor umane.

Discipline opţionale I: Contabilitate managerială, Evaluarea şi finanţarea investiţiilor.  

Competenţe generale

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei;
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită;
 • Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi;
 • Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
 • Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

Competenţe de specialitate

 • Culegerea, prelucrarea şi analiza de date specifice activităţii firmei/ întreprinderii/organizaţiei.
 • Însuşirea conceptelor, teoriilor, metodologilor şi a sistemului  de indicatori specifici analizelor efectuate la nivelul firmei/întreprinderii/organizaţiei.
 • Elaborarea de lucrări de analiză statistică, economico-financiară, optimizare a activităţii economice din cadrul  firmei/întreprinderii/organizaţiei.
 • Utilizarea de baze de date cu caracter economic şi elaborarea de lucrări prin utilizarea tehnologiei informatice.
 • Identificarea şi descrierea conceptelor  de planificare, organizare, coordonare şi control al  activităţii resurselor umane.
 • Capacitatea de a utiliza instrumente de natură cantitativă şi calitativă specifice profilului, în fundamentarea planurilor de afaceri şi programelor de activităţi la nivel de ramură, întreprindere sau produs.