Domeniul Administrarea Afacerilor

SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

(ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI ŞI LA DISTANŢĂ)

Discipline studiate

Anul I : Microeconomie, Macroeconomie, Matematici aplicate în economie, Bazele informaticii, Bazele contabilităţii, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba străină I (engleză, franceză, germană), Management, Drept, Fundamentele ştiinţei mărfurilor, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informaţionale în administrarea afacerilor, Economia întreprinderii, Finanţe, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba străină II (engleză, franceză, germană), Educaţie fizică.

Anul II : Tehnica operaţiunilor de turism, Econometrie, Statistică, Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorilor, Marketing, Economia comerţului, Economia serviciilor, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba stăină I (engleză, franceză, germană), Contabilitate în turism, comerţ şi servicii, Managementul relaţiilor cu furnizorii şi clienţii, Mărfuri nealimentare şi siguranţa utilizatorilor, Economia turismului, Comerţ electronic, Doctrine, Comunicare şi corespondenţă comercială în limba stăină II (engleză, franceză, germană), Educaţie fizică, Practică de specialitate.

Anul III : Logistica şi distribuţia mărfurilor, Tehnici comerciale, Analiza economico-financiară, Ecoturism şi turism rural, Economie europeană, Comunicare în afaceri în  limba străină I (engleză, franceză, germană), Managementul calităţii, Managementul firmei, Resurse şi destinații turistice, Cercetări de marketing, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Comunicare în afaceri în  limba străină II (engleză, franceză, germană).

 

ƒDiscipline opţionale I: Relaţii financiare internaţionale, Asigurări şi reasigurări.

Discipline opţionaleII: Tehnici promoţionale, Comunicare comercială.

Competenţe generale:

  • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei; 
  • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită;
  • Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi;
  • Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
  • Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

Competenţe de specialitate:

  • Abilitatea formulării de demersuri profesionale prin însuşirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentală din domeniul comerţului, turismului şi altor servicii.
  • Capacitatea de a analiza şi interpreta fenomenele şi procesele economice sub aspectul comerţului, turismului şi altor servicii.
  • Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi certificare a calităţii produselor şi serviciilor.
  • Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea principiilor specifice managementului calităţii la nivel de organizaţie/de sistem şi de proces economic.
  • Fundamentarea din punct de vedere comercial şi calitativ a deciziei de concepere şi lansare pe piaţă de noi produse şi servicii.