Conducere

CADRELE DE CONDUCERE
 
Decan: prof.univ.dr. ELENA CERASELA SPĂTARIU
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Prodecan: prof.univ.dr. ELENA CONDREA
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Prodecan: prof.univ.dr. VERONICA POPOVICI
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Prodecan: conf.univ.dr. SIMONA-LUIZE UTUREANU
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Prodecan: lect.univ.dr. GABRIELA GHEORGHIU
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Director Departament Economie Generală: conf.univ.dr. SORINEL COSMA
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Director Departament Administrarea Afacerilor: Prof.univ.dr. POPOVICI NORINA
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Director Departament Finanţe- Contabilitate: Prof.univ.dr. NICOLETA ASALOŞ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

CONSILIUL PROFESORAL AL FACULTĂȚII DE ŞTIINȚE ECONOMICE

 

Prof.univ.dr. Vancea Diane Paula 

Prorector pentru Dezvoltare Instituțională, relația cu mediul academic și comunitatea locală

 

Prof.univ.dr. Botescu Ion

Președinte Senat UOC

 

 Prof.univ.dr. Spătariu Elena Cerasela

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice

 

 Prof.univ.dr. Condrea Elena

Prodecan cu Strategie, dezvoltare instituţională, managementul calităţii şi probleme administrative

 

 Prof.univ.dr. Popovici Veronica

Prodecan cu Educaţie, formare şi cercetare ştiinţifică

 

 Conf.univ.dr. Utureanu Simona-Luize

Prodecan cu Imagine, comunicare, relaţii internaţionale şi învăţământ la distanţă

 

Lect.univ.dr. Gheorghiu Gabriela

 Prodecan cu Relaţii cu mediul economic, social şi probleme studenţeşti

 

Prof.univ.dr. Asaloş Nicoleta

Director Departament Finanţe Contabilitate

 

 Conf.univ.dr. Cosma Sorinel

Director Departament Economie Generală

 

Prof.univ. dr. Popovici Norina

Director Departament Administrarea Afacerilor

 

Conf.univ.dr. Oprişan Oana

Responsabil ID Facultate

 

 Prof.univ.dr. Mirea Marioara

Prof.univ.dr. Stanciu Anca Cristina

Prof.univ.dr. Cosma Emil

 Conf.univ.dr. Georgescu Cristina Elena

Conf.univ.dr. Ionel Marian

Lect.univ.dr. Moraru Andreea Daniela

Lect.univ.dr. Dănilă Alexandra

Lect.univ.dr. Ghiţă-Mitrescu Silvia

Conf.univ.dr. Micu Angela Eliza

Lect.univ.dr. Ilie Margareta

 

 Arvat Iuliana Laura

student

Barbu Theodor Ştefan

student

Ciurea Corina Mihaela

student

Dragotă Irina Georgiana

student

Drugă Răzvan Ionuț

student

Matei Lavinia

student

Popescu George

student

Roşu Cristina

student