Centre de cercetare

     Una dintre preocupările permanente ale Facultăţii de Ştiinţe Economice este consolidarea excelenţei naţionale şi internaţionale în domeniul cercetării ştiinţifice.

     În perspectivă, diferenţa dintre universităţi şi dintre cadrele didactice se va face prin capacitatea de cercetare ştiinţifică pe plan intern şi, mai ales, internaţional.

     Cercetarea ştiinţifică poate aduce venituri importante oamenilor şi instituţiei.Prin cercetare ştiinţifică creşte calitatea procesului de învăţământ, se motivează adecvat munca şi se împlinesc aspiraţiile spre recunoaştere. Obiective specifice ale cercetării ştiinţifice sunt:

  • promovarea excelenţei în procesul de cercetare ştiinţifică, a zonelor cu potenţial ridicat în procesarea, transmiterea şi utilizarea cunoştinţelor;
  • stimularea competiţiei pentru atragerea resurselor financiare;
  • încurajarea diversităţi şi accesului la resurse şi oportunităţi multiple;
  • încurajarea realizării unor programe strategice de dezvoltare a cercetării şi de valorificare eficientă a rezultatelor cercetării;
  • formarea excelenţei internaţionale în cercetarea ştiinţifică.

     La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice sunt organizate două centre de cercetare:

  • Centrul de formare continuă în domeniul dezvoltãrii regionale “Dobrogea”
  • Centrul de cercetare tip C “Economia şi administrarea afacerilor” autorizat de CNCSIS.

     Este, de asemenea, de remarcat participarea cadrelor didactice ale facultăţii noastre la evenimente ştiinţifice de tip simpozioane, conferinţe şi congrese organizate periodic sau jubiliar atât de instituţii academice din ţară (A.S.E. Bucureşti; Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj; Universitatea A.I.Cuza din Iaşi; Universitatea din Craiova; Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi; Universitatea “Valahia” din Târgovişte; Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş; Universitatea de Vest din Timişoara ş.a.) şi din strãinătate (Universitatea din Miskolc, Ungaria; Universitatea din Poznan, Polonia; Universitatea din Beijing, China; Universitatea din Maribor, Slovenia). Relaţiile Facultăţii de Ştiinţe Economice cu alte instituţii sunt întreţinute, de asemenea, prin prezenţa unor cadre didactice ca membrii în organisme profesionale naţionale (AGER, Asociaţia Naţională de Merceologie, Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului şi Călătoriei, Asociaţia Română de Marketing, Academia Română prin Institutul de Cercetări Economice ş.a.) sau internaţionale (I.G.W.T. – Internazionale Geselshaft fur Warenkunde und Technologie) şi reţele instituţionale academice (Institutul CEDIMES cu filiale în peste 30 de ţări).

      În anul 2008, cadrele didactice ale facultăţii noastre au participat la 6 programe internaţionale, 8 programe naţionale, 2 contracte regionale şi 10 contracte cu agenţi economici.