Criterii de admitere

2018

 

Criterii de admitere la studii universitare de licență

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

 

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

 

Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o srisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins (Anexa 9.1).

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se apelează la două criterii de departajare în următoarea ordine:

  1. media anilor de liceu
  2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română;

Criterii de admitere la studii universitare de masterat

 

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniude studii masterale

 

Admiterea candidaţilor se face prin concurs, în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în ordine decrescătoare a medieigenerale obţinute la admitere.

Media generală de admitere:

                 - 80% media de finalizare a studiilor universitare de licenţă

- 20% nota obţinută la interviul de selecţie

Departajarea candidaţilorcare au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

  1. Media anilor de studii universitare de licenţă
  2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

 

 

 

2017

Criterii de admitere la studii universitare de licență

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o srisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins (Anexa I).

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se apelează la două criterii de departajare în următoarea ordine:

  1. media anilor de liceu
  2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română;

Criterii de admitere la studii universitare de masterat

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniude studii masterale

Admiterea candidaţilor se face prin concurs, în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în ordine decrescătoare a medieigenerale obţinute la admitere.

Media generală de admitere:

  • 80% media de finalizare a studiilor universitare de licenţă
  • 20% nota obţinută la interviul de selecţie

Departajarea candidaţilor care au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

  1. Media anilor de studii universitare de licenţă
  2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

2016

Criterii de admitere la studii universitare de licență

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

 

Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o srisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins (Anexa I).

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se apelează la două criterii de departajare în următoarea ordine:

1.       media anilor de liceu

2.       nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română;

Criterii de admitere la studii universitare de masterat

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniude studii masterale

Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o scrisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice (Anexa I). Scrisorile de intenţie se evaluează în funcție de relevanţa și coerenţa ideilor prezentate, interesul dovedit pentru specializarea aleasă, claritatea exprimării, şi respectarea regulilor gramaticale. În urma evaluării, se acordă calificativul admis/respins, valabil pentru toate specializările la care candidatul aplică.       

          Media de admitere este media obţinută de candidat la examenul de licenţă.

 

Departajarea candidaţilorcare au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

1.       Media anilor de licenţă

2.       Nota obţinută în cadrul examenului de licenţă la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.

2015

 

CRITERII  DE  ADMITERE LA STUDII  DE  LICENŢĂ

 

Pentru anul universitar 2015 - 2016

 

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

 

             Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o srisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins (Anexa I).

             În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se apelează la două criterii de departajare în următoarea ordine:

1.      media anilor de liceu

2.      nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română;

 

 

CRITERII DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT

 

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniude studii masterale

             Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o scrisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice (Anexa I). Scrisorile de intenţie se evaluează în funcție de relevanţa și coerenţa ideilor prezentate, interesul dovedit pentru specializarea aleasă, claritatea exprimării, şi respectarea regulilor gramaticale. În urma evaluării, se acordă calificativul admis/respins, valabil pentru toate specializările la care candidatul aplică.       

              Media de admitereeste media obţinută de candidat la examenul de licenţă.

 

             Departajarea candidaţilor care au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

1.      Media anilor de licenţă

2.      Nota obţinută în cadrul examenului de licenţă la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.